8 oktober 2018

Ondersteuning bij uitvoering cao afspraak over werkdruk en ontwikkeltijd VO 

In de cao VO is een afspraak gemaakt over werkdruk en ontwikkeltijd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt in het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Wet op de onderwijstijd. Leraren kiezen dit schooljaar zelf in overleg met elkaar, en hun leidinggevenden, waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden.

Om schoolleiders, leraren, leidinggevenden en medezeggenschapsraden te informeren over en te ondersteunen en inspireren bij de uitvoering van deze cao-afspraak hebben de VO-Raad en de bonden VOION opdracht gegeven om materiaal te ontwikkelen. Op de pagina www.voion.nl/ontwikkeltijd  staat een gespreksleidraad en factsheets over de Wet op de onderwijstijd.  Aanmelding  voor de webinar over dit onderwerp op 31 oktober is mogelijk. Eind oktober/begin november zullen ook regionale informatie- en inspiratiebijeenkomsten  worden georganiseerd.