2 april 2020

Onderhandelingen cao hbo verlopen constructief

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het hoger beroepsonderwijs (hbo) verlopen constructief. We verwachten dat er de komende periode een nieuwe cao ligt.

Gisteren liep de huidige cao-hbo officieel af, maar deze is stilzwijgend verlengd, omdat er nog geen nieuw cao-akkoord rond is. Alle hbo-medewerkers behouden dezelfde rechtspositie, er verandert voor hen niets.

Als er noodzakelijke afspraken nodig zijn vanwege de corona-crisis wordt dit gewoon geregeld.

Ook afspraken over loon zullen met terugwerkende kracht of met een eenmalige uitkering worden gecompenseerd omdat er nu later een nieuwe cao is.

We hopen er de komende periode uit te komen met de Vereniging Hogescholen die de schoolbesturen vertegenwoordigt. Sinds begin maart onderhandelt CNV Onderwijs samen met de werkgevers en andere bonden over de nieuwe cao.