27 januari 2020

Noodplannen grote steden noodzakelijk en inspiratie voor andere gemeenten

foto: Wilbert van Woensel

Vandaag presenteerden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hun noodplannen voor het onderwijs in hun gemeenten. In deze plannen geven de gemeenten samen met de schoolbesturen mogelijke oplossingen voor de grote problemen waar zij voor gesteld zien worden. CNV Onderwijs vindt het een goede zaak dat gemeenten en schoolbesturen in de steden intensief samenwerken om deze noodsituatie het hoofd te bieden.

‘Het is goed om te zien dat uit deze noodplannen de onderlinge solidariteit spreekt’, aldus Jan de Vries, waarnemend voorzitter CNV Onderwijs. ‘Gezien de grote nood staat voor ons voorop dat samenwerking tussen schoolbesturen en onorthodoxe maatregelen nodig zijn, zonder taboes vooraf. Maar noodmaatregelen mogen geen nieuwe norm worden.’

Afspraken maken

‘We zien in deze plannen niet alleen aandacht voor de continuïteit maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het beroep leraar en voor gelijke kansen van leerlingen terug’, constateert De Vries. ‘Laat deze plannen vooral ook een inspiratie zijn voor alle andere gemeenten die nu of later kampen met personeelstekorten in het onderwijs. Wij roepen die gemeenten en schoolbesturen op om ook afspraken te maken over de benodigde maatregelen om op de korte en middellange termijn deze situatie het hoofd te bieden.’

Draagvlak

CNV Onderwijs vindt dat het onderscheid tussen onderwijs en opvang door onbevoegden helder moet zijn. Onderwijzen is een vak. Wie (nog) niet bevoegd is moet goed begeleid worden. Onderwijsassistenten en klassenassistenten vragen dat nadrukkelijk, om te voorkomen dat zij uitvallen. Het is goed dat er met bijvoorbeeld extra ontwikkeltijd voor leraren ook aandacht is voor het behoud van leraren. De begeleiding van zij-instromers is een duurzame maatregel, waar snel financiering voor moet komen. Het is in onze ogen onacceptabel dat er zij-instromers zijn die geen school of begeleiding kunnen krijgen. De noodplannen vragen veel van het onderwijspersoneel, zoals de flexibiliteit om samen te werken met andere professionals of het deels of tijdelijk op een andere school aan de slag te gaan. CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat de noodplannen op draagvlak bij het onderwijspersoneel moeten kunnen rekenen. Wij gaan hierover in gesprek met onze eigen leden en zullen medezeggenschapsraden ondersteunen om hierin goede afwegingen te maken.

Ondersteuning

Niet alleen van leraren en onderwijsondersteuners wordt veel gevraagd, ook schoolleiders hebben een centrale rol in het invoeren van de noodplannen en in het anders organiseren van het onderwijs. Zij verdienen hierbij goede ondersteuning door HRM-professionals van de schoolbesturen. CNV Onderwijs vindt verder dat deze noodplannen niet alleen investeringen van de gemeenten vragen, maar ook van de minister. Voor de korte termijn, en voor echte oplossingen op de langere termijn, waarvoor leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders donderdag en vrijdag gaan staken.