5 juli 2019

Noodpakket van €423,5 miljoen geëist voor PO en VO in 2020

Werkdrukvermindering, aanpak leraren- en schoolleiderstekort, hogere beloning, kwaliteitsverbetering. Het primair en voortgezet onderwijs staan voor een aantal flinke uitdagingen om het niveau van het funderend onderwijs ook in het nieuwe decennium op een aanvaardbaar peil te houden. Hulp vanuit Den Haag is daarbij hard nodig. Reden voor CNV Onderwijs om samen met de sociale partners AOb, AVS, FvOv, PO-Raad en VO-raad bij minister Slob te pleiten voor een kapitaalinjectie van €423,5 miljoen voor 2020. Dit komt bovenop de bedragen die eerder zijn afgesproken om de werkdruk te bestrijden.

Voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs is voor komend jaar €40 miljoen extra nodig, om het personeel een aantrekkelijker salaris te bieden €185 miljoen, voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, waar kwetsbare kinderen extra de dupe van het lerarentekort zijn, €16,5 miljoen. Maatregelen rond werkdruk & ontwikkeltijd en verbetering van het salarispakket voor het voortgezet onderwijs, maken extra investeringen van respectievelijk €92 en €90 miljoen noodzakelijk.

Onderhandelen, lobbyen en actievoeren brachten tot nu toe onvoldoende soelaas en ook de Voorjaarsnota bleek teleurstellend. CNV Onderwijs hoopt daarom dat het de minister snel duidelijk wordt dat het de sociale partners ernst is als het erom gaat de kwaliteit van het onderwijs te borgen.