19 augustus 2019

Noodkreet CNV Onderwijs: Er moet NU geld bij!

Gaat het kabinet op Prinsjesdag de toekomst van het onderwijs redden?

Utrecht 16 augustus 2019 –  Een week voor de start van het schooljaar heeft de Amsterdamse schoolleider Marijke van Amersfoort het nog niet rond dat er voor elke klas een leraar staat. ‘De afgelopen vakantieweken heb ik doorgewerkt en hard gepuzzeld. Uiteindelijk ga ik er samen met mijn team wel uitkomen, maar ik maak me grote zorgen op de wissel die dit op leerlingen trekt.’

Het oplopende lerarentekort is een van de grote problemen waarvoor CNV Onderwijs samen met andere sociale partners een financiële claim van 423,5 miljoen euro bij minister Slob hebben neergelegd. Op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet naar deze noodkreet luistert. De situatie in het onderwijs wordt steeds schrijnender: door het oplopende lerarentekorten loopt ook de werkdruk voor de zittende teams op scholen op. Uiteindelijk zal dit vroeg of laat effect gaan hebben op de onderwijskwaliteit voor alle leerlingen.

‘We zitten in een negatieve spiraal die het kabinet met extra geld en maatregelen kan stoppen’, aldus CNV Onderwijs-voorzitter Loek Schueler. ‘De Voorjaarsnota liet weinig tot geen extra ruimte zien en vlak voor de zomer zijn de onderhandelingen voor de cao primair onderwijs gestopt. Steeds meer mensen vallen uit of verlaten het onderwijs. Daar bovenop blijft de instroom van de pabo en lerarenopleidingen achter. Er moet iets gebeuren op zowel de korte als lange termijn voor zowel leraren, onderwijsondersteuners als schoolleiders.’

Voor veel leden van CNV Onderwijs is de zomervakantie geen rustige tijd geweest en betekent het begin van het schooljaar dan ook geen frisse start. Schoolleiders hebben moeten puzzelen om de formatie rond te krijgen. Schoolleider Marijke van Amersfoort werd geconfronteerd met de uitval van  twee leraren. ‘Als achterstandsschool merk ik dat de lerarentekorten ons dubbel raken. Er reageren al zo weinig mensen op vacatures, laat staan op vacatures bij ons. Het zet iedereen onder druk. En door alle wisselingen krijgen leerlingen en leraren geen kans om een relatie op te bouwen en dat is juist zo belangrijk om optimaal te kunnen leren.’

Marlinde Bredewout is onderwijsondersteuner en merkt dat het lerarentekort directe invloed heeft op haar eigen werk. ‘Mijn salaris staat niet in verhouding tot de taken die ik doe. Door het lerarentekort worden die taken steeds zwaarder. Ik wil betaald worden voor het werk dat ik verricht.’

Voor het voortgezet onderwijs pleit de vakbond voor 50 uur lesuurreductie, zodat docenten tijd hebben hun lessen goed voor te bereiden. Seveanne, docent Wiskunde, mist deze tijd nu, waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk is te innoveren in haar onderwijsmethodes: ‘De innovatie in dit vak is belangrijk, want wiskunde leert vaardigheden om binnen en buiten school problemen op te kunnen lossen.’ Ook is het niveau van het wiskundeonderwijs van groot belang voor de internationale positie van Nederland.

Ook de structurele werkdruk in de sector, bijvoorbeeld veroorzaakt door passend onderwijs en administratieve rompslomp, vraagt om een structurele oplossing. Het CNV gaat komende weken de druk opvoeren en de urgente problemen onder de aandacht brengen met beelden en verhalen. Mocht het kabinet geen gehoor geven, dan sluit CNV Onderwijs verdere acties niet uit. De grens van Marijke, Marlinde, Seveanne en zoveel anderen, is bereikt.