7 januari 2021

Nieuwste corona-richtlijnen mbo

Dit zijn de jongste richtlijnen van en voor het middelbaar beroepsonderwijs in de huidige corona-/covid-19-pandemie
Dit is versie 4.0 van 6 januari 2021.