16 december 2020

Nieuwe versie protocol onderwijs op school

Dit is de jongste versie van het protocol Onderwijs op school tijdens corona. Deze gezamenlijke uitgave van CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad is van 15 december. Hierin zijn de nieuwe maatregelen voor PO en VO die het kabinet op 14 december aankondigde meegenomen.