25 september 2020

Nieuwe protocollen primair onderwijs (inclusief testvoorrangsprocedure)

Vanaf maandag 21 september heeft onderwijspersoneel in het primair (en voorgezet onderwijs) – na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. Die mogelijkheid is opgenomen in deze protocollen. Uitdrukkelijk opgenomen is ook dat leerlingen in basis- en speciaal (basis-)onderwijs geen 1,5 meter afstand tot volwassenen hoeven te houden (vso wel). In de protocollen zijn de meest recente RIVM-richtlijnen opgenomen en ze verwijzen nu ook specifiek naar de gezondheidscheck infographic van het RIVM.