7 december 2017

Nieuwe partij aan cao-tafel

CNV Onderwijs feliciteert Jan van de Ven en Thijs Roovers met hun nieuwe vakbond POinactie. Voorzitter Loek Schueler: ‘Samen blijven we vanuit het PO-Front werken aan minder werkdruk en een eerlijk salaris, want de belangen van de mensen in het onderwijs staan voorop.’

CNV Onderwijs is een vakbond die al jaren opkomt voor de belangen van hun leden, aan de cao-tafel en met juridische bijstand. We zijn er voor studenten, leraren, onderwijsassistenten, conciërges en schoolleiders actief in het PO, VO, MBO en HBO. We organiseren netwerkbijeenkomsten, geven les aan Pabo-studenten over hun rechten, organiseren evenementen, zoals de Energizer voor jongeren en bijeenkomsten voor mensen die om wat voor een reden dan ook –tijdelijk- niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Ook organiseert onze Academie training om de invloed van medezeggenschapsraden te vergroten. Met gesprekken op scholen en peilingen onder onze leden, weten we wat er leeft, zodat wij goed kunnen opkomen voor hun belangen. We organiseren en betalen stakingen, zoals die op 5 oktober in het Zuiderpark in Den Haag, waarbij onze leden recht hebben op een stakingsuitkering. Kortom we zijn er voor jong en oud, actief in het onderwijs.