26 maart 2019

Nieuwe functieomschrijving schooldirecteuren

Afgelopen maand zijn de laatste bijeenkomsten voor nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren (inclusief adjunct en bovenschoolse) en directeuren van Samenwerkingsverbanden en Kindcentra georganiseerd. Hiermee is eenzelfde traject ingezet als vorig jaar voor de leraren. De eerste concept-functiebeschrijvingen zijn op voorgelegd aan de cao tafel voor akkoord.

De functiebeschrijvingen worden via een internetconsultatie in de eerste helft van april voorgelegd aan schoolleiders/directeuren, bestuurders, leraren en het OOP. We nemen de opmerkingen uit deze consultatie mee in de definitieve beschrijvingen. De laatste stap is het onderhandelen over de bijpassende waardering.

De internetconsultatie is vanaf 8 april te vinden op de sites van CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders.