13 april 2020

Nieuwe cao PO compleet en opgemaakt

Van de al eerder afgesloten cao PO zijn de teksten nu compleet en duidelijk opgemaakt. Voor vragen kan men terecht bij onderhandelaar Hans de Jong, bestuurder CNV Connectief, ha.dejong#cnv.nl.