14 september 2018

Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst

Vakbonden en werkgevers in het mbo zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao-mbo met een looptijd van bijna 2 jaar. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 4,9% en over verlaging van de werkdruk voor werknemers in het mbo. Ook kijken sociale partners met deze cao naar het mbo van de toekomst: wat is er nodig om met plezier te werken in snel veranderend beroepsonderwijs?

De gesprekken over een nieuwe cao in het mbo hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Gezamenlijk vertrekpunt: het mbo is ‘a great place to work’ met sterk beroepsonderwijs op een hoog niveau met zowel nationale als internationale impact, in een snel veranderende wereld. Daar horen arbeidsvoorwaarden bij die recht doen aan de inzet van zowel de werkgever als de werknemer om het mbo sterk en kwalitatief op niveau te houden.
Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Het is goed dat er na stevige onderhandelingen naast extra salaris concrete oplossingen liggen voor de werkdruk. Waarbij de professionals zelf meer regie en ruimte krijgen. Voor starters, maar zeker ook voor docenten die al jaren hard werken op het mbo.’
Frank van Hout, namens de MBO Raad: ‘We mogen met elkaar trots zijn op het resultaat dat we hebben neergezet. Met deze afspraken kunnen werkgevers en werknemers de komende periode verder werken aan een nóg beter mbo.’
Tamar van Gelder, namens de vakbonden: ‘Het was een lang traject, maar we zijn blij dat we uiteindelijk afspraken hebben gemaakt over een eerlijke loonsverhoging en over het verlagen van de werkdruk in het mbo.’

Salarisstijging van bijna 5%
Werknemers in het mbo gaan er tot 1 juli 2020 in totaal structureel 4,9% op vooruit. Daarnaast ontvangen zij in oktober 2018, januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Ook zullen de werkgevers meer sociale premies voor hun rekening nemen waardoor werknemers in het mbo er extra netto op vooruit zullen gaan.

Minder werkdruk, meer werkplezier
Docenten die in het mbo starten, krijgen meer tijd om zich in te werken. De eerste 2 jaar is voor elke starter per jaar 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten.
Elke mbo-school beschikt vóór 1 juli 2019 over een door de werknemers gedragen werkdrukplan. Zo’n plan moet bijdragen aan het vergroten van het werkplezier. De basis van het werkdrukplan zijn de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie die elke mbo-school laat uitvoeren en de bevindingen van de OR. In zo’n werkplan kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals omgaan met piekbelasting, diverse levensfases, werkklimaat, slimmer organiseren, verlagen van administratieve lasten en verantwoording en de rol van leiderschap. De werkgever rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag.

Inspelen op de snel veranderende vraag
De mbo-school staat midden in de lokale en regionale samenleving. Door maatschappelijke en economische vraagstukken verandert de opdracht aan mbo-scholen steeds sneller. Dat vraagt voortdurend aanpassingsvermogen van de scholen en de mensen die er werken. Om deze wendbaarheid te bevorderen gaan werkgevers en vakbonden laten onderzoeken of er aspecten in de cao-mbo, op mbo-scholen en/of bij werknemers zijn die in de weg zitten en experimenten doen op 3 à 5 mbo-scholen met bijvoorbeeld de circulaire loopbaan.

De vakbonden en de werkgeversorganisatie leggen vóór 1 oktober a.s. het complete akkoord met bovenstaande en andere afspraken met een positief advies voor aan hun leden.