28 februari 2013

Nieuwe CAO Bundel HBO

De nieuwe CAO Bundel HBO is uit! Onlangs is de nieuwe cao 2010-2012 afgesproken tussen partijen, waaronder CNV Onderwijs. Het heeft even geduurd, maar de nieuwe bundel is ook beschikbaar. In de CAO staan alle rechten en plichten van werknemer en werkgever. Partijen hebben afgesproken om in gesprek te gaan over de cao van de toekomst. De afspraken in deze cao ten aanzien van professionalisering, bovenwettelijke werkloosheidsregeling en duurzame inzetbaarheid zijn hier een uitvloeisel van. Deze afspraken zullen de komende tijd tussen partijen worden onderzocht. Op de afspraak over professionalisering na. Die betekent huiswerk voor de instellingen om hier uitwerking aan te geven. Sociale partners zijn in staat gebleken om rondom het thema professionalisering een robuuste formulering van rechten en plichten en meer uitwerking op lokaal niveau te realiseren, waarbij ook op dat niveau de vakorganisaties met de werkgever het overleg voeren.

De hele CAO bundel treft u hierbij aan (pdf)