2 juni 2020

Nieuw protocol voor het speciaal basisonderwijs

Er is een vervolgversie gemaakt van het protocol voor de opstart van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs vanaf 11 mei. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 19 mei om de basisscholen weer geheel open te stellen. CNV Onderwijs en de andere bonden hebben dit protocol opgesteld samen met de PO-Raad.