30 augustus 2019

Naar wie of wat luistert minister Slob nu wel?

foto: Wilbert van Woensel

Het ziet ernaar uit dat minister Slob de gezamenlijke financiële claim van €423,5 miljoen door CNV Onderwijs en de andere bonden naast zich neerlegt. Dit blijkt uit zijn schriftelijke reactie op vragen uit de Tweede Kamer. Ook kwam deze week in het nieuws dat de coalitie met miljardeninvesteringen de economie wil versterken. Pas op Prinsjesdag wordt duidelijk waar dat geld naartoe gaat.

Zou het kabinet zo pienter zijn om te beseffen dat de beste investering in onze toekomstige welvaart en welzijn een investering in onderwijs is? We kunnen dat alleen maar duidelijk maken door de problemen in het onderwijs nog nadrukkelijker te benoemen en zichtbaar te maken.

Wat is wenselijk?

Naar wie of wat luistert minister Slob nu wel? Wat is hiervoor nodig? We peilen onder onze leden of ze actie willen voeren en over de manier waarop. Tot 3 september kunnen jullie aangeven hoe we dat moeten doen. In de tussentijd staan we zeker niet stil en willen we samen met jullie onderzoeken welke acties wenselijk en haalbaar zijn. Ben je (nog) geen lid van CNV Onderwijs den wil je hierbij betrokken worden? Meld je dan aan via onze website