26 augustus 2020

Mondkapjes op scholen

Sommige scholen kiezen voor de invoering van mondkapjes bovenop de adviezen van het RIVM en de nu geldende protocollen. Dat is mogelijk, maar gaat niet zomaar. Mondkapjes zijn niet verplicht in het onderwijs. De PO-Raad en VO-raad stellen wel dat een individueel personeelslid de keuze heeft om in specifieke situaties een mondkapje te dragen.

Een verplichting voor personeelsleden/leerlingen gaat een stap verder. In de cao voor het voortgezet onderwijs staat dat de personeelsgeleding van de MR moet instemmen met maatregelen voor een veilige leer- en werkomgeving. Het voornemen tot verplichtende aanvullende maatregelen als een mondkapjesplicht moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad moet hiermee instemmen. Er is geen sprake van een instemmingsplicht wanneer een school verplicht wordt tot het nemen van aanvullende richtlijnen door bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s. Heb je meer vragen over het onderwijs tijdens de coronacrisis? Kijk eens bij onze Q&A!