1 oktober 2020

Mondkapjes op in VO, helaas niet in MBO en hoger onderwijs

Foto: ANP/Robin Utrecht

Vanaf maandag geeft het kabinet voor het hele voortgezet (speciaal) onderwijs het dringende advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de anderhalvemeterregel tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In de klassen mag  het mondkapje af. Het advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen anderhalvemeter afstand kan worden gehouden.

CNV Onderwijs onderschrijft het belang van een dringend advies voor mondkapjes in het voortgezet onderwijs, omdat bij het personeel de zorgen toenemen over de ontwikkeling van het coronavirus. Voorzitter Jan de Vries: ‘Het gebruik van mondkapjes kan in combinatie met het beter naleven van de anderhalvemeterregel leiden tot meer veiligheid en vertrouwen bij het onderwijspersoneel. Bovendien is er nu veel onduidelijkheid bij leerlingen, ouders en personeel over het gebruik. Want waarom wel een mondkapje in winkels en op stations en niet op school? En waarom op de ene school wel en de andere niet? Daarom is in onze ogen een eenduidige landelijke richtlijn voor het gebruik van mondkapjes hard nodig, ook voor het mbo en hoger onderwijs. Wij vinden het een gemiste kans dat het kabinet ons pleidooi om het dringende advies ook te laten gelden voor het mbo, hoger beroepsonderwijs en de universiteiten niet overneemt.’

Duidelijke regels opstellen

Dat het advies pas maandag in gaat geeft volgens De Vries schoolbesturen de ruimte om nog met hun personeel in gesprek te gaan over wat nodig is om dit goed door te voeren en eventueel om te zetten in een verplichting. ‘Het is belangrijk dat de schoolleiding hier, in overleg met de medezeggenschapsraad, duidelijke afspraken over maakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van de kosten en de inzet van handhavers. De werkdruk van docenten is erg hoog, we moeten voorkomen dat zij er ook nog als taak bij krijgen om leerlingen aan te spreken op het dragen van een mondkapje.’

Primair onderwijs niet

Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het aantal (clusters van) besmettingen onder de 12 jaar aanzienlijk lager is. Hier blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en leerkracht niet nodig is.