12 oktober 2020

Minister steunt CNV-oproep: meer fysieke lessen mbo en ho

Medewerkers en studenten van ROC Friese Poort dragen sinds begin van het schooljaar mondkapjes. Foto Auke Zeldenrust/Omrop Fryslân

 

 

In lijn met de brief die CNV Onderwijs vorige week aan de Tweede Kamer stuurde, dringt minister Van Engelshoven aan op meer fysiek onderwijs in mbo en ho. ‘Whatever it takes, maar wel binnen veilige richtlijnen.’

Ze heeft burgemeesters gevraagd op zoek te gaan naar meer locaties om onderwijs te geven. En als instellingen geen geld hebben om personeel in te zetten om het onderwijs op een veilige manier door te laten gaan, moeten ze aan de bel trekken bij het ministerie.

Nieuwe richtlijnen

In het Kamerdebat op 7 oktober zei Van Engelshoven: ‘We moeten onderwijs zo veel mogelijk door laten gaan. Iedere millimeter ruimte die we vinden, gaan we benutten.’ De minister gaat deze week in conclaaf met de sector over nieuwe richtlijnen in een servicedocument dat rond 1 november zal verschijnen.

Out-of-the-box

Ze zit hiermee op de lijn van CNV Onderwijs: meer fysiek onderwijs en creatief zijn in het vinden van locaties. Naast congreshallen, theater- en sportzalen, zullen er meer plekken gezocht worden om veilig onderwijs te geven, verzekerde Van Engelshoven. ‘We gaan out-of-the-box denken en grijpen alles aan om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.’

Handhavers

CNV Onderwijs bepleitte ook de inzet van handhavers/beveiligers om coronaregels te handhaven. Een ledenenquête liet zien dat studenten nogal laks en nonchalant zijn in het naleven van die regels. ‘Het kan niet zo zijn dat de toch al zwaar belaste docenten en schoolleiders deze rol op zich moeten nemen’, benadrukte CNV Onderwijs in de Kamerbrief. Daarover zei de minister: ‘Als het gaat om een tekort aan bijvoorbeeld conciërges, moet daar een mouw aan te passen zijn met bijvoorbeeld stagiaires of jongeren als stewards die looproutes begeleiden.’ Als instellingen niet het benodigde personeel kunnen betalen dat nodig is om onderwijs door te laten gaan, kunnen ze aan de bel trekken bij het ministerie, gaf ze aan.