19 december 2013

Minister geeft enige duidelijkheid over situatie kenniscentra

Zoals reeds aangekondigd heeft de minister van Onderwijs op 16 december de brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de ‘heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra’ (zie hieronder).

Hierin wordt de bezuiniging van € 40 miljoen in 2015 en uiteindelijk € 80 miljoen vanaf 2016 nog eens bevestigd, alsmede het onderbrengen van de wettelijke taken van de kenniscentra bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De minister geeft tevens aan dat met ingang van 2016 maximaal € 20 miljoen structureel zal worden overgeheveld vanuit de investeringsmiddelen uit het Regeerakkoord naar SBB voor de uitvoering van de wettelijke taken:
het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur en de kwalificatiedossiers;
het werven en erkennen van voldoende leerbedrijven;
het bevorderen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

Daarmee komt het totale budget ná alle bezuinigingen uit op ongeveer € 55 miljoen (in 2013 bedraagt het totale budget voor de kenniscentra ongeveer € 115 miljoen).

De wettelijke taken worden alle ondergebracht bij SBB, waar de sectorale afstemming tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs plaatsvindt in acht of negen sectorkamers.

De minister schrijft ‘zeer verheugd’ te zijn met het samenwerkingsmodel van SBB en wil de komende maanden benutten om dit verder uit te werken. Ook zal het transitietraject, waarvoor een organisatie-adviesbureau is ingehuurd, worden voorbereid.

In het voorjaar van 2014 zal het wetsvoorstel over het onderbrengen van de wettelijke taken bij SBB worden ingediend bij de Tweede Kamer. 

De vakbonden zullen ook in dat traject blijven pleiten voor de overheveling van een groter budget vanuit de investeringsmiddelen naar SBB. De vakbonden hebben eerder becijferd dat € 72 miljoen nodig is om de taken verantwoord te kunnen uitvoeren.

Waar de minister in de brief niet over spreekt is (het verlies van) de werkgelegenheid voor de huidige werknemers van de kenniscentra en het behoud van die expertise.

Blijkbaar is de minister van mening dat deze sector met € 60 miljoen minder budget dezelfde kwaliteit kan blijven leveren.

CNV Onderwijs en de andere vakbonden vinden dit een onmogelijke opdracht en vrezen werkgelegenheids- en kwaliteitsverlies. Daarom zullen zij de politiek blijven benaderen.

Ook zullen CNV Onderwijs en de andere vakbonden intensief betrokken zijn bij de ‘transitie’, waarbij afspraken worden gemaakt over het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid door middel van een sociaal plan dan wel andere regelingen.

Wij houden je op de hoogte.

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer (PDF)