15 juli 2015

Miljoenenbesparing zomerscholen moet naar kleinere klassen

‘Succesvolle zomerscholen leveren ongeveer 40 miljoen euro per jaar op, omdat er bespaard wordt op de kosten van zittenblijven.  Deze miljoenen moeten worden ingezet voor kleinere klassen in het voortgezet onderwijs.’ Dit bepleit Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs. 

Deze zomer nemen 6.750 leerlingen deel aan de 124 zomerscholen in het hele land. Uit de pilot van de afgelopen twee jaren bleek dat 85 procent van de leerlingen die deelneemt aan de zomerschool alsnog overgaat. Een leerling in het voortgezet onderwijs kost per jaar 7.000 euro. Als 85 procent van de 6.750 deelnemers aan de zomerscholen overgaat, levert ongeveer 40 miljoen euro op.

Krijt: ‘Deze besparing moet worden besteed aan meer leraren voor kleinere klassen. De zomerscholen hebben uitgewezen dat kleinere klassen en maatwerk de leerprestaties bevorderen. Dit geld zou anders aan de zittenblijvers worden besteed. Nu kunnen we het gebruiken om alle leerlingen beter onderwijs te bieden.’

De zomerscholen zijn een initiatief van CNV Onderwijs en de VO-raad en hebben tot doel het zittenblijven terug te dringen. Momenteel blijft jaarlijks ongeveer 5,8 procent van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. De ambitie is om dit terug te brengen naar 3,8 procent. 

Meer informatie kan gevonden worden op: www.zomerscholenvo.nl