20 januari 2020

Middelen, tijd en ruimte voorwaarde implementatie curriculum

foto: Wilbert van Woensel

Leraren en schoolleiders zijn aan zet! Zij hebben in de afgelopen tijd in ontwikkelteams nagedacht over wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De Tweede Kamer buigt zich nu over de opbrengst daarvan, de bouwstenen voor een nieuw curriculum in primair en voorgezet onderwijs.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zei waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs Jan de Vries dat daarmee het eigenaarschap van leraren en schoolleiders is vergroot. Nu is het van belang, dat nog meer collega’s bij de curriculumontwikkeling worden betrokken. Hij benadrukte dat voor de implementatie van een nieuw curriculum harde garanties van het kabinet nodig zijn. ‘Zonder garanties voor voldoende middelen, tijd en ruimte kan dit niet doorgaan.’

Inzien noodzaak

De Vries verwoordde daarmee de zorgen die er bij de leden van CNV Onderwijs leven. Zij zien in veel gevallen de noodzaak van een nieuw curriculum en zijn ook graag bezig met de inhoud van hun vak. Tegelijkertijd zijn de problemen door de werkdruk en de personeelstekorten al zo groot dat het water hen tot aan de lippen staat. Het pleidooi van De Vries voor voldoende middelen, tijd en ruimte voor de uitwerking, implementatie en borging van een nieuw curriculum sluit aan bij de aanbevelingen  van de Coördinatiegroep Curriculum.nu, waarvan ook CNV Onderwijs deel uitmaakt.