7 maart 2019

Met de CNV Werktruck naar minister Slob

Vandaag overhandigde CNV Onderwijs aan minister Slob de tussenstand van wat de werktruck heeft opgehaald bij leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs. Afgelopen maanden heeft CNV Onderwijs langs basisscholen getoerd met de werktruck om de rompslomp op te halen. Met als belangrijkste vraag: ‘Hoe ga je om met werkdruk en hoe kan de werkdruk verlaagd worden?’

Veroorzakers werkdruk
De belangrijkste veroorzakers van werkdruk die wij opgehaald hebben, zijn de volgende:
1. Teveel taken en verplichtingen die scholen opgelegd worden vanuit de samenleving, zoals Sinterklaas/kerstfeest e.d. organiseren, Wijzer-met-Geld-lessen en andere opvoedkundige taken.
2. De klassen zijn te groot en er zijn te weinig handen.
3. Er is te weinig vertrouwen in de professionaliteit van de leraar, waardoor er teveel administratie en verantwoording moet worden afgelegd aan verschillende partijen zoals ouders, schoolbestuur, inspectie en samenwerkingsverband.
4. Het duurt te lang voordat hulp bij een kind in de klas komt. En de hulp is dan vaak ook nog te weinig. Denk aan kinderen met een leerachterstand of gedragsproblemen.

In de kliko ermee
De Werktruck gaat langs bij basisscholen en biedt koffie en een goed gesprek. Ook kunnen de teamleden hun input delen via antwoordkaarten en de ‘rompslomp’ in een kliko gooien. Deze belangrijke input brengen wij symbolisch met een kliko naar minister Slob in Den Haag. Bij de overhandiging van vandaag was ook pabostudent en Heel Holland Bakt-deelnemer Cas aanwezig (op de foto tweede van links).

Slob heeft positief gereageerd op de actie. ‘De kliko zet het gesprek verder op scherp. Het pad om de werkdruk te verlagen, blijven wij volgen.’ Slob wil ervoor waken dat het onderwijs niet wordt overladen met extra taken die vanuit maatschappelijke problemen worden opgelegd.

Ook wil hij werken aan het verlagen van de administratieve druk. ‘Als administratieve taken als nutteloos worden gezien, moet je ze niet doen. Je moet je altijd afvragen wat doen we, waarom doen we het en is het verplicht? Er blijkt nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet moet. Daarover komt een handboekje uit.’

CNV Onderwijs ziet dit als een mooi begin. Loek Schueler, voorzitter van de vakbond, is blij dat de minister de urgentie van de problemen in het onderwijs voelt. Over de overdaad aan administratieve verplichtingen had CNV Onderwijs liever gehoord dat die van tafel gaan. Met het naar voren halen van de financiële middelen waarmee meer onderwijsondersteunend personeel kan worden aangenomen is de vakbond blij, toch blijft CNV pleiten voor meer structurele investeringen in het onderwijs.

‘Wij gaan door met deze actie en rijden komende maanden nog door heel Nederland. Wil je dat wij ook bij jou langskomen, dan kan dat! Via de website kun je je aanmelden, maar je kunt je rompslomp ook online achterlaten op onze website. Wij zijn er voor jou, want jij bent er voor anderen’, aldus Schueler.