27 oktober 2020

Mentale druk onderwijspersoneel door coronacrisis

Foto: Arie Kievit

‘Het is belangrijk dat er aandacht is voor de mentale druk bij onderwijspersoneel en studenten, tijdens deze coronacrisis. Wij zitten daarin op een lijn met de mbo-raad’, zegt Jan de Vries voorzitter van CNV Onderwijs. Deze week meldde de mbo-raad in een bericht op hun site dat docenten tegen de klippen op alle ballen in de lucht proberen te houden.

De Vries: ‘Wij gaan ervan uit dat deze erkenning er voor het onderwijspersoneel ook toe zal leiden dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden in wat echt noodzakelijk is voor het geven van onderwijs. We kunnen van het onderwijspersoneel niet het onmogelijke verwachten. Wij vinden het belangrijk dat de onderwijsinspectie daar ook begrip voor heeft en flexibiliteit toont.’

Aandacht voor belaste docenten

CNV Onderwijs heeft begin oktober in het bestuurlijk overleg met de minister en in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de toch al zwaar belaste docenten. Wij hameren er steeds op dat er meer aandacht moet zijn voor het omlaag brengen van de werkdruk. Eén van de oplossingen die wij hebben aangedragen is het inzetten van extra menskracht om coronamaatregelen in de school te handhaven, zodat docenten niet ook met déze taak belast worden. Daarnaast hebben we benadrukt dat sterker ingezet moet worden op het realiseren van extra locaties voor fysiek onderwijs.