24 juli 2018

Meldcode kindermishandeling gewijzigd

Minister Hugo de Jonge (VWS) neemt de nieuwe afwegingskaders voor onderwijs in ontvangst.

Slachtoffers beter en eerder in beeld hebben, sneller kunnen helpen en de veiligheid beter kunnen monitoren over langere tijd. Dat is het doel van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode helpt professionals, onder meer in het onderwijs, bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis (het meldpunt voor kindermishandeling) en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Bij de meldcode hoort een zogenaamd afwegingskader. Ook CNV Onderwijs heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit document, waarmee professionals beter kunnen inschatten of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

Minister Hugo de Jonge (VWS) nam eerder deze maand de afwegingskaders van de verbeterde meldcode in ontvangst. ‘We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen’, zei de bewindsman.

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat het meldpunt signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun meldcode en de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen.

Lees meer over de meldcode en het afwegingskader.