17 september 2020

Meetup VO: ‘Lastig lesgeven met die beschermende regels’

‘Spannend!’ ‘Voortdurend oppassen!’ ‘Lastig om in de praktijk 1,5 meter afstand te houden!’ De leden van CNV Onderwijs die via Teams deelnamen aan de Meetup VO vinden het soms lastig omgaan met de maatregelen die het coronavirus buiten de deur van hun school moet houden. Het belemmert ze in het lesgeven. Een gedeelde vrees is dat leerlingen achterstanden oplopen.

Zeker in het speciaal onderwijs en bij praktijkvakken in het vmbo is het moeilijk lesgeven zonder al te dicht bij de leerlingen te komen. Een docent vertelt dat ze uiteraard ook afstand probeert te houden, maar wat moet je als er een leerling is met groot verdriet? ‘Ik ben naast haar op de trap gaan zitten. Dat leek me op dat moment belangrijker.’ Een wat oudere vmbo-docent geeft op goed geluk onbeschermd les. ‘Ik werkte aanvankelijk met een beschermkap, maar na een half uur zie je niets meer door de wasem. En het is benauwd ook. Zo kun je geen praktijkles geven. Ik gooi het handgereedschap aan het einde van de dag maar in een teil met alcohol. In ben naast mijn werk scheidrechter en dan sta ik ook dicht op de spelers.’

Onderschatting

Andere deelnemers vertellen over gele strepen in de klas, die goed werken ter bescherming van de leraar. ‘Maar af en toe moet je bij leerlingen toch in hun schriften kijken, of ze de stof wel juist toepassen.’ Er blijken ook collega’s, vaak jongere, die zich niet aan de coronaregels houden. Los van de leeftijd is er sowieso sprake van onderschatting in sommige teams. Alsof corona aan hen voorbij gaat en ze de regels daarom niet echt serieus hoeven nemen De VO-leden van CNV Onderwijs zien daarom graag dat de schoolleiding personeel aanspreekt op het naleven van de regels.

Onduidelijke communicatie

De ventilatie was eveneens een onderwerp. Gaan leraren nog wel met vertrouwen naar school? ‘Wij hebben lokalen zonder raam. Daarin ga ik geen les geven. Al dat geadem, veel te gevaarlijk voor mijn gezondheid.’ Een ex-coronapatiënt vult haar aan: ‘Bij ons staan de ramen open en dat tocht. Daar kan ik ziek van worden, terwijl ik nog aan het herstellen ben. Dus ik doe ze dicht. ’Veel deelnemers vinden de communicatie van hun school over ventileren in de vaak verouderde gebouwen onduidelijk. Al zijn er ook scholen, blijkt uit de rondgang, die hun zaken ruim voor 1 oktober wel op orde hebben. De datum waarop het ministerie van Onderwijs wil dat alle onderwijspersoneel en leerlingen weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw ‘coronaproof’ is.

CO2-meters

Gespreksleider Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs, wijst erop dat volgens het RIVM, en het staat ook zo in het servicedocument, ventileren tussen de lessen door voldoende zou zijn. ‘Maar daar is zeker geen algemene uitspraak over te doen.’ Een aantal deelnemers pleit voor CO2-meters als overgangsmaatregel als zou blijken dat de ventilatie nog niet in orde is.’ De Vries: ‘Er moet goede financiering komen als aanpassingen nodig zijn. Personeel mag niet de dupe worden van het jarenlange slechte onderhoud door gemeentes.’

Moeilijk te motiveren

Een derde discussiepunt was dat ondanks de enorme inspanningen, de leerachterstanden bij leerlingen naar verwachting steeds verder zullen toenemen. Een docent economie: ‘Over de vwo’ers maak ik mij niet zo’n zorgen, die spijkeren hun achterstand wel bij, maar ik merk dat de havo-examenklas sinds de lockdown in maart niet veel gedaan heeft.’ Ze logden wel in, maar dat was het dan ook wel volgens hem. Volgens de meetup-deelnemers zijn havo- en vmbo-leerlingen sowieso moelijker te motiveren en worden ze bovendien minder geactiveerd doordat de docenten niet bij hun tafel kunnen komen.

Niet afdwingen

Lastig is het ook door quarantaine van leerlingen of docenten zowel fysiek als online les te geven. Toch moeten op sommige scholen leraren de lessen verplicht via afstandsonderwijs delen met zieke leerlingen, ondanks de vaak gebrekkige en te kort schietende techniek en de leemte in kennis hiervoor. Ook wordt soms de medezeggenschapsraad ten onrechte niet bij besluiten betrokken. De Vries: ‘Vanwege het gevaar van te hoge werkdruk heeft minister Slob ermee ingestemd dat dit niet mag worden afgedwongen. Die verplichting staat daarom ook niet zo in de protocollen. De minister stelt dat van scholen niet het onmogelijke kan worden verwacht, dat geldt dus ook voor leraren.’

tekst: Peter Magnée