20 september 2017

Meer nodig voor salaris en werkdruk

‘De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De werkdruk is in alle sectoren erg hoog en dit kabinet geeft hier geen antwoord op’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs in een eerste reactie op de miljoenennota.

In de troonrede wordt gesteld dat goed onderwijs belangrijk is voor alle kinderen en leraren daarin het verschil maken. Daarvoor verdienen zij waardering, aldus het kabinet. Schueler: ‘Terecht natuurlijk, maar het beschikbare budget van 270 miljoen voor het primair onderwijs is slechts een eerste stap. Er is meer geld nodig en het is belangrijk dat dit bedrag van 270 miljoen volledig naar lerarensalarissen gaat. Daarnaast moet er geld komen voor meer handen in de klas, want de werkdruk van leerkrachten is nu veel te hoog.’

Schueler: ‘Ik lees verder niets over extra middelen voor de andere onderwijssectoren, de onderwijsondersteuners en directies in deze miljoenennota. Het is aan het volgende kabinet om ook hier te investeren, dat is belangrijk voor de toekomst van ons onderwijs. Daarbij maak ik mij zorgen over uitstaande tekorten in de begroting, die niet door het huidige kabinet worden aangepakt. Wij zullen ervoor zorgen dat deze niet ten koste gaan van investeringen in het onderwijs, want dat is onacceptabel.’

CNV Onderwijs wil meer salaris en minder werkdruk in het onderwijs. De bond roept daarom haar leden in het primair onderwijs op om het werk neer te leggen op 5 oktober en te komen staken in Den Haag. Zie voor meer informatie: www.samenvoorgoedonderwijs.nl