19 mei 2020

Meer leerlingen en studenten naar school; maatwerk nodig

foto: Wilbert van Woensel

Het kabinet heeft vanavond in een persconferentie bevestigd dat de deuren van alle middelbare scholen vanaf 2 juni open gaan. Ruim twee maanden hebben leerlingen overwegend op afstand les gekregen, nu komt er dus gelukkig weer ruimte voor ontmoeting, al is dat beperkt. Ook gaan de basisscholen op 8 juni weer geheel open. Het personeel reageert verdeeld.

Hoewel veel leraren het fijn vinden om hun leerlingen weer in de klas te zien, zijn er ook zorgen over hoe dit met de anderhalve meter regel goed vorm kan krijgen. Onderwijs op afstand blijft nodig en is dat goed te combineren met onderwijs op school, vragen veel medewerkers zich af. Maatwerk blijft volgens CNV Onderwijs dan ook het uitgangspunt. Het protocol geeft daarom niet alleen regels voor een goede hygiëne maar ook de ruimte aan scholen om rekening te houden met de uitvoerbaarheid en belasting van medewerkers. Van hen kan niet het onmogelijke worden gevraagd. CNV Onderwijs benadrukt dat hier een belangrijke rol ligt voor de medezeggenschapsraden.*

Primair onderwijs volledig open

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen per 8 juni geheel open gaan, tenzij uit de monitoring blijkt dat het niet veilig en verantwoord is. De mening van het onderwijspersoneel is hierover verdeeld; de helft (49 procent) wil liever niet dat de school voor de zomer volledig open gaat. Dit blijkt uit een peiling die CNV Onderwijs vandaag onder haar leden hield. Van de bijna 7.000 respondenten vond 40 procent het wel wenselijk dat de school voor de zomer volledig open gaat (11 procent heeft geen mening). Van de groep schoolleiders is 55 procent voor volledige opening voor de zomer. Voorzitter Jan de Vries begrijpt de zorg en twijfel van het onderwijspersoneel: ‘Met het deels openen van de scholen is een geweldige prestatie neergezet. Dit is goed gegaan, maar we zijn slechts ruim een week onderweg. Daarom is het goed dat het kabinet meer tijd neemt voor het monitoren van de gezondheidseffecten en het verder doordenken van de praktische consequenties. Zes keer daags met 30 kinderen handen wassen bijvoorbeeld. Hoeveel kun je van het onderwijspersoneel vragen? Daarom heeft CNV Onderwijs gepleit voor meer tijd en overleg voor de uitvoerbaarheid, waarbij de veiligheid en gezondheid van leerlingen en personeel voorop blijft staan. Wij gaan dat overleg met het kabinet en de andere onderwijspartijen aan en zullen daarin de reële zorgen en signalen van onze leden meenemen.’

Zorgen over VSO

Een grote uitdaging ligt er voor de onderwijsprofessionals in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze leerlingen hebben extra zorg nodig. De behoefte om weer naar school te gaan is groot, zowel bij leerlingen als bij onderwijspersoneel, maar de regel om daar dan anderhalve meter afstand te houden is vaak lastig. Maatwerk en uitvoerbaarheid staan ook hier centraal.

Mbo en Hoger onderwijs

Tot slot kondigde het kabinet ook aan dat er iets meer ruimte komt voor mbo en hoger onderwijs. Er komt meer ruimte voor het afnemen van toetsten, praktijkonderwijs en studenten voor wie het onderwijs thuis niet goed mogelijk of wenselijk is. De Vries: ‘Het is belangrijk om er alles aan te doen om vertraging en achterstand van studenten te voorkomen. Medewerkers zetten zich daarvoor heel hard in. Maar uiteraard moet het voor hen wel uitvoerbaar zijn en ook zij verdienen een zomervakantie.’