1 oktober 2018

Mbo heeft nieuwe cao

De achterban van alle cao-partijen in het mbo heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo 2018-2020. Dit betekent dat het mbo per 1 oktober 2018 een nieuwe cao heeft.

Op dit moment worden de afspraken verwerkt in de cao-tekst en de salaristabellen. De nieuwe integrale cao-tekst komt zo snel als mogelijk op deze site te staan.

Lees ook: Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst