10 juli 2020

Mbo deelt online ervaringen over werken in coronatijd

In een online meet up gingen mbo-leden van CNV Onderwijs dinsdagavond onder leiding van voorzitter Jan de Vries in gesprek over de impact van de coronacrisis op hun werk. Aan de hand van drie stellingen werden meningen en ervaringen uitgewisseld. En daar bleken veel overeenkomsten, maar ook verschillen in te zitten.

Zo roept het onderwijs dat nu voor een groot deel digitaal plaatsvindt verschillende reacties op. ‘Ik heb helemaal geen uitleg gehad over Microsoft Teams. Een week lang heb ik slapeloze nachten gehad. Ik wist niet hoe ik het moest aanpakken. Na een week kon ik bij een collega terecht voor hulp. Het is me uiteindelijk gelukt, maar het blijft lastig. En ik zit op mijn scherm tegen de initialen aan te kijken omdat de studenten hun camera’s niet aan willen doen. Ik zal blij zijn als ik weer gewoon een groep studenten het klaslokaal zie binnenkomen’, zegt een docent.

Anderen zien er juist ook de uitdaging van in. ‘Het geeft een boost aan het onderwijs’, zegt een docente. ‘Het mbo is vrij statisch, frontaal en klassikaal. We kunnen nu de focus van ons onderwijs veranderen. Ik vind het voor mezelf een leuke uitdaging. Nu scheelt het wel dat ik al vrij vaardig ben op de computer. Maar ik maak me wel zorgen over collega’s die dat niet zijn.’

Digitaal onderwijs vraagt wel meer voor- en nazorg. Waar vragen voorheen klassikaal werden gesteld en beantwoord bijvoorbeeld, moet er nu veel vaker individueel feedback worden gegeven. ‘Online lessen vragen meer nazorg. Het evenwicht is helemaal zoek eigenlijk’, zegt een deelnemer aan het webinar.
Vanwege de langere voor- en nazorg kan het noodzakelijk zijn het taakbelastingbeleid aan te passen. Bespreek dit in het team en zorg dat dit voorgelegd wordt aan de OR. Op veel instellingen wordt na de zomer in shifts gewerkt om verschillende groepen studenten op één dag te kunnen bedienen. Ook daarover is medezeggenschap nodig.

En wat intussen te doen met opgelopen achterstanden? Overwerken in de avonden en in het weekend? ‘Ik zie de noodzaak om de schade van de crisis te beperken, maar het team moet ook overeind blijven. Chronische uitval kan niet de bedoeling zijn’, benadrukt een docente.

Er zijn ook zorgen over risico’s voor het personeel bij de terugkeer van fysiek onderwijs. En de mogelijkheden bij praktijkvakken. Hoe houd je daar afstand bij het geven van instructie of wanneer een student moet worden bijgestuurd? Een meubelmakerdocent, die tot de risicogroep behoort, vertelt: ‘Hoe moet ik lesgeven op 1,5 meter afstand? Ik heb de afgelopen tijd drie examenkandidaten begeleid. Voordat je het weet staan ze bijna op je tenen als ze een vraag hebben.’

Een avond met veel inbreng uit de praktijk dus. Inbreng die voorzitter Jan de Vries ook mee zal nemen in zijn gesprekken met minister Van Engelshoven. De Vries besloot de online bijeenkomst met de conclusie: ‘Jullie zijn begaan met de studenten, jullie hebben zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel van jullie gevraagd. Het online onderwijs en zeker ook de combinatie met fysiek onderwijs is een uitdaging. Docenten worden daarin soms onvoldoende ondersteund. De noodzaak om op andere tijdstippen les te geven is duidelijk, maar helaas wordt dit niet altijd goed overlegd met het team. Je kunt van het onderwijspersoneel niet het onmogelijke vragen. Zolang in het mbo de anderhalve meter-regel geldt, zijn realistische verwachtingen nodig. Dat zullen wij ook bij de minister neerleggen.’

CNV Onderwijs wil deze digitale bijeenkomsten ook na de zomervakantie voortzetten. Zeker in deze crisistijd hebben we jullie input heel hard nodig. Wil jij ook samen met CNV Onderwijs je steentje bijdragen aan het werk van jou en je collega’s in het mbo? Onze Sectorgroep mbo zoekt nieuwe leden.

Klik hier voor veelgestelde vragen over mbo

Klik hier voor veelgestelde vragen over corona en werken in het onderwijs