25 maart 2020

Maatregelen Vervangingsfonds en het Participatiefonds vanwege het coronavirus

CNV Onderwijs en het Vervangingsfonds (Vf) hebben verschillende vragen gekregen over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging. Eén van de vragen was of vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf.

In het bestuur van het Vervangingsfonds heeft CNV Onderwijs ervoor gepleit om ook deze vervangingen inderdaad te vergoeden. Het bestuur stemde hier unaniem mee in. Het antwoord hierop is dus ja, deze kosten worden vergoed door het Vf. Dit geldt uiteraard niet voor de scholen die ervoor hebben gekozen om de kosten van vervanging zelf te betalen (de Eigen Risico Dragers.)

Reactietermijnen Participatiefonds tijdelijk stopgezet
Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zoveel mogelijk administratief te ontlasten, zijn de reactietermijnen met betrekking tot het Reglement van het Participatiefonds tijdelijk stopgezet. Klik hier voor meer informatie.