12 februari 2021

‘Maak keuzes in VO, niet alles kan’

De eindexamens gaan dit jaar door. Daarbij mogen de examenkandidaten één onvoldoende afgesloten vak wegstrepen, mits het niet om een van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde gaat. Gisteren werd al duidelijk dat het deze kant op zou gaan, en zojuist is het bevestigd.

Minister Slob heeft consistent laten blijken een grote voorkeur te hebben voor het door laten gaan van de examens. Die keuze ligt bij het ministerie. ‘Het besluit dat is genomen is altijd een keuze uit enkele kwaden’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, ‘In deze crisistijd zijn er leerlingen die het desondanks goed doen, die graag erkenning willen voor hun harde werk, maar ook leerlingen die het niet halen en een middengroep die met goede begeleiding het misschien redt en misschien ook niet.’

‘Voor scholen zal het sowieso een hele onderneming worden om deze leerlingen op tijd klaar te stomen voor de eindexamens en alles ook in de komende tijd veilig in te richten. Wij blijven daarbij de praktische kant ten aanzien van veiligheid en werkdruk in de gaten houden en onder de aandacht brengen.’

Nu de examens doorgaan kan het niet anders dan dat dat ook consequenties heeft voor de manier waarop het gehele voortgezet onderwijs straks open gaat, zegt Woestenberg. ‘De eindexamenkandidaten moeten de komende tijd alle aandacht, ruimte en steun krijgen die ze verdienen om verder te kunnen. Op dit moment kunnen de examenklassen worden verdeeld over verschillende lokalen. Ruimte genoeg in de schoolgebouwen nu. Maar hoe gaat dat straks? Het is ook belangrijk dat daarin de komende tijd keuzes worden gemaakt. Ook zien we juist nu hoe belangrijk de sociale functie van school voor jongeren is. Daar zouden we voor de lagere leerjaren de komende maanden meer aandacht aan moeten besteden, dan aan harde leerdoelen. Want in deze situatie kunnen we niet alles willen.’