27 oktober 2017

Lerarenregister in overgangsfase

De inzet van CNV Onderwijs is altijd geweest dat de Wet beroep leraar er is voor de leraren zelf. Noodzakelijk om de beroepsgroep autonomie te geven, zodat zij zelf bepalen wat belangrijk is voor hun professionalisering.

Toen ik als voorzitter van CNV Onderwijs werd gekozen was het wetsvoorstel al voorbereid en lag het bij de Tweede Kamer. Ik ben er positief over dat deze wet is aangenomen, vooral omdat het een voorwaarde is dat de leraren hierin bepalen wat nodig is voor professioneel leraarschap. Het Lerarenregister maakt hier onderdeel van uit. Dat dit voor veel vragen en ook kritiek zorgt, is mij natuurlijk niet ontgaan. Ook in gesprekken met onze leden hoor ik dat er veel onduidelijkheid is en soms ook onvrede.

Het vorige kabinet heeft zich blindgestaard op de papieren werkelijkheid. Rutte II wilde alleen het register verplicht stellen zonder de autonomie van de leraar die daar bij hoort. Dat hebben we – samen met de andere lerarenorganisaties in de Onderwijscoöperatie AOb, VVVO, FvOv en toen ook nog met BON – weten te voorkomen.

Overgangsfase

Tot nu toe bestond er een vrijwillig register, georganiseerd door de Onderwijscoöperatie. Dit schooljaar zitten we in een overgangsfase, want het is de bedoeling dat dit per augustus 2018 een verplicht register is.

Er is een afvaardiging van 24 leraren gekozen door de deelnemersvergadering. Deze afgevaardigden zijn de mensen die invulling moeten geven aan de inrichting en de normen voor herregistratie. Helemaal mee eens dat we te allen tijde moeten voorkomen dat leraren cursusjes moeten doen, alleen om het aantal punten te behalen om geregistreerd leraar te worden of te blijven. Maar het is aan hen om deze normering op te stellen, niet aan mij. Aan ons, als bestuur en het bureau, is alleen de taak om deze leraren te faciliteren zodat zij hun werk goed kunnen doen. Dit is ook in de wet bepaald. Binnenkort hebben we de eerste bijeenkomst met elkaar. De Onderwijscoöperatie belandt daarmee in een nieuwe fase.

Zeggenschap bij beroepsgroep

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie komt uiteindelijk volledig op afstand te staan van dat register. Maar wanneer het register verplicht is, zal een nieuwe deelnemersvergadering -gekozen uit en door alle leraren- de volledige zeggenschap van het register overnemen. Dan is het register van, voor en door de leraren. Bonden in het bestuur gaan er dan niet meer over. Natuurlijk is dit nu al onderwerp van gesprek in het bestuur, alsmede de rol van het bureau.

Tijdspad

In het regeerakkoord staat: “Om het lerarenregister tot een succes te maken moet het straks van, voor en door de docent zijn. Dit zal voor het kabinet een harde voorwaarde zijn in de verdere uitwerking.” Dit vind ik een betere basis dan de beleidshaast van het vorige kabinet. Ik voel mij als bestuurder verantwoordelijk om samen met de afgevaardigden in augustus 2018 een goedwerkend register te hebben. Ik vertrouw er op dat dit op een positieve manier een bijdrage levert aan de professionalisering van leraren. Er speelt veel en het tijdpad is kort. Als het meer tijd vraagt om het register goed op de rails te krijgen, dan moet de wetgever die aan de beroepsgroep ook gunnen. Daarover ga ik samen met de andere bestuurders graag in gesprek met minister Slob.

Loek Schueler, Voorzitter CNV Onderwijs