10 oktober 2019

Leraren presenteren voorstellen nieuw curriculum

CNV Onderwijs: nu tijd en ruimte voor vernieuwing

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen als zij van de basisschool en middelbare school afkomen? Met deze vraag zijn een groot aantal leraren en schoolleiders aan de slag gegaan in ontwikkelteams. Donderdag 10 oktober presenteren zij hun ideeën voor het nieuwe curriculum. Met deze adviezen en ideeën kunnen scholen in de komende jaren zelf invulling geven aan vernieuwend onderwijs.

Jan de Vries van CNV Onderwijs: ‘We hebben grote waardering voor al die leraren, schoolleiders, scholen die hebben meegewerkt aan het nieuwe curriculum. CNV Onderwijs heeft vanaf het begin aangedrongen op de ‘teacher in the lead,’ want de professional heeft als geen ander kennis van zaken.’ De volgende stap is dat er op basis hiervan onderwijsdoelen worden ontwikkeld en door de politiek worden vastgesteld. CNV Onderwijs vindt het heel belangrijk dat scholen en hun teams voldoende vrije ruimte behouden om zelf keuzes te maken die passen bij hun school en leerlingen.

‘De teams moeten daarna wel de tijd en het geld krijgen voor het in de praktijk testen en vervolgens ook invoeren van de nieuwe onderwijsdoelen. Juist in tijden van werkdruk en lerarentekort is dat voor ons een grote zorg,’ zegt Jan de Vries. Hij benadrukt dat het daarom belangrijk is dat dit kabinet de aanbevelingen van de leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams overneemt en actief investeert in het op schoolniveau mogelijk maken van deze onderwijsvernieuwing.