20 juni 2017

Leraren en schoolleiders bezorgd over zwembadzaak

Leraren en schoolleiders maken zich grote zorgen over het feit dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor een ongeval met een leerling tijdens een schoolactiviteit. 85% zegt zich ‘heel veel zorgen’ of ‘redelijk veel zorgen’ te maken. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van EenVandaag en CNV Onderwijs met 1800 respondenten.

Aanleiding is de strafzaak waarbij onder meer leraren in het beklaagdenbankje staan voor de dood van een leerling tijdens het schoolzwemmen. Uitspraak van de rechter hierin volgt 22 juni. Veel scholen denken nu opnieuw na over het aanbieden van buitenschoolse activiteiten en de veiligheid die daarbij geboden kan worden.

De helft van de respondenten geeft verder aan de veiligheidsafspraken niet te kennen. Een leerkracht schrijft: ‘Let wel, het gaat hier om een ongeluk. Dit is de nachtmerrie van iedere leerkracht. Zou de leerkracht nog niet erg genoeg gestraft zijn?’ En een ander: ‘Je zou bijna geen uitstapjes meer durven maken.’

Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, reageert: ‘Ik begrijp die zorgen heel goed. Toch zou ik leraren niet aanraden om te weigeren met schooluitjes mee te gaan. Dat kan namelijk opgevat worden als werkweigering. Bedenk als team goed wat je wilt aanbieden en of je het veilig kunt aanbieden. Maak vervolgens afspraken over hoe je die veiligheid garandeert, leg dat vast in een protocol en houd je daaraan. Neemt niet weg dat een ongeluk nooit 100 procent te voorkomen is. Gebruik je gezond verstand, weet wat je moet doen en doe dat zo goed mogelijk.’

Vanavond 18.20 uur: Loek Schueler in EenVandaag op NPO1.

Wat je kunt doen:
– Bespreek welke activiteiten je wilt doen als team en kijk daarbij of je die veilig kunt doen.
– Maak goede afspraken over veiligheid op je school. De medezeggenschapsraad moet deze protocollen goedkeuren. Een schoolleider moet leraren hier op wijzen en een leraar heeft de verantwoordelijkheid om de afspraken te kennen en na te leven.
– Zorg voor maatregelen die de kans op ongelukken beperken. Als er dan toch een kind uit een speeltoestel valt, weet dan wat je moet doen. Neem je verantwoordelijkheid en handel efficiënt.
– Als je als leraar bijvoorbeeld constateert dat gymtoestellen onveilig zijn, meld het in je team, bij de schoolleider en bij de MR. Kies er voor om deze toestellen tot die tijd niet te gebruiken.
– Kaart je bezwaren aan als je bang bent dat een kamp of sportdag voor onveilige situaties kan zorgen. Weiger niet zomaar om mee te gaan op de betreffende sportdag, want dat kan opgevat worden als werkweigering (en in het ergste geval leiden tot ontslag).
– Schoolleiders: kijk naar de capaciteiten binnen je team, zodat de juiste mensen bij de juiste activiteiten zijn.

CNV Onderwijs maakte eerder een brochure als handreiking voor scholen om van tevoren afspraken met elkaar te maken en protocollen op te stellen. Klik hier voor de brochure Een ongeluk tijdens schooltijd.