14 februari 2017

Leraar beter af met Lerarenregister

Leraar word je vanuit de passie om kinderen en (jong)volwassen verder te helpen in hun ontwikkeling. Een mooi vak, dat bescherming verdient. Daarom ben ik blij met de Wet Beroep Leraar die op 14 februari a.s. in de Eerste Kamer wordt besproken. In deze wet wordt veel meer geregeld dan alleen het Lerarenregister, waarover de meningen ook in onderwijsland verdeeld zijn.

Allereerst geeft de wet aan wanneer je als leraar voor de klas mag staan. Net als bij artsen, advocaten en accountants heb je daarvoor tenminste een diploma op hbo-niveau nodig en voor lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo een universitair diploma. De wet onderstreept het belang van goed opgeleide leraren.

Ben je eenmaal leraar dan wil dat niet zeggen dat jouw ontwikkeling stilstaat. Integendeel. Om goed te kunnen blijven lesgeven is het belangrijk dat je ontwikkelingen in je vak bijhoudt. Omdat dat voor jezelf belangrijk is, maar ook omdat de samenleving waarop je je leerlingen voorbereidt voortdurend verandert. En wie anders dan leraren zelf kunnen het best bepalen wat nodig is om je vak bij te houden? Dat is een tweede reden waarom ik blij ben met de wet: leraren bepalen zelf wat nodig is om bij te blijven. De wet regelt dat de werkgever elke leraar de ruimte moet geven om het vak bij te houden, zowel in tijd als in geld.

Voor ouders is het ook een fijn idee, want als een leraar in het Lerarenregister staat, betekent dit dat je kind onderwijs krijgt van een gekwalificeerde docent die de ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied bijhoudt.

Wat ons betreft biedt de wet vooral kansen. Ik ben me terdege bewust van de bezwaren die er ook zijn. Angst voor een afrekencultuur en nog meer administratieve lasten. De komende jaren wordt het register werkenderwijs verder ontwikkeld. De leraren geven daarbij zelf aan wat nodig is om een kwalitatief goede leraar te blijven. Want het register is van, voor en door leraren. Ik zie het als een kans en een stimulans, omdat het merendeel van de leraren nu ook al energie steekt in peerreviews, vakliteratuur en het volgen van trainingen. De Wet Beroep Leraar verankert het recht op ontwikkeling van leraren. Dat is in het belang van leerlingen en hun ouders, maar vooral van leraren zelf.

Loek Schueler
Voorzitter CNV Onderwijs