13 september 2019

Ledenpeiling laat grote actiebereidheid zien

Foto: Arie Kievit

De peiling die CNV Onderwijs vorige maand onder haar leden heeft uitgezet, wijst uit dat een ruime meerderheid (83 procent) bereid is tot actievoeren als de problemen van het lerarentekort, de werkdruk en het salaris niet serieus worden aangepakt. 65 procent van alle respondenten geeft aan bereid te zijn tot staken en 18 procent wenst een andere vorm van actievoeren.

De andere actievormen die genoemd zijn, geven een gevarieerd beeld. Sommigen zouden het liefst de scholen meerdere weken sluiten, terwijl anderen vinden dat leerlingen niet langer belast zouden moeten worden met acties. Ook noemen respondenten stiptheidsacties, creatieve acties en online acties als mogelijkheid. Tot slot hebben 350 leden aangegeven mee te willen denken en werken in een actietraject.

Noodzaak

De afgelopen weken heeft CNV Onderwijs niet stil gezeten. Naast de gezamenlijke campagnes #leraargezocht en #schoolleidergezocht, zijn filmpjes en infographics gedeeld op social media, waarmee de noodzaak van investeringen in het onderwijs wordt benadrukt. Al deze materialen staan ook op www.samenvoorgoedonderwijs.nl. In de komende weken wordt bekend welke keuzes en plannen het kabinet maakt voor 2020. CNV Onderwijs gaat door met druk uitoefenen tot de doelen bereikt zijn. Indien nodig, zullen we daarvoor ook weer actie voeren.