31 januari 2018

Ledenpeiling cao-VO

CNV Onderwijs vraagt leden in het voortgezet onderwijs naar hun mening over het verloop van de cao-onderhandelingen. Leden ontvangen de peiling deze week via hun mail. De uitkomsten hiervan zijn belangrijk voor het volgende cao-overleg met de werkgevers (de VO-raad) op 20 februari. Het cao-overleg verloopt tot nu toe moeizaam, mede vanwege het uitblijven van investeringen door het kabinet.