11 juli 2018

Ledenbijeenkomst over onrust Dollard College

CNV Onderwijs, AOB en FvOv hielden gistermiddag een bijeenkomst voor leden op het Dollard College. Dit om de onrust onder het personeel te bespreken.

Regiobestuurder Marjan van Dasselaar “Het was een interessante sessie onder leiding van collega Marja de Bree van de AOB. Er kwam veel ongenoegen los en er moet nu echt met het bestuur gepraat worden. Hiervoor staat voor komende maandagmiddag een afspraak gepland.”

Het is niet gebruikelijk dat CNV Onderwijs bericht over ledenbijeenkomsten. Meestal is het in het belang van de leden om resultaten te boeken zonder daarmee naar buiten te treden. Over deze bijeenkomst zijn al berichten verschenen in de lokale kranten.

Onrust
De gezamenlijke onderwijsbonden organiseerden de ledenbijeenkomst omdat zij van diverse leden signalen ontvingen over onrust die onder het personeel van het Dollard College leeft. Uit de uitnodiging: “Kern van de onrust lijkt het ontbreken van een stabiele situatie die nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. De regiodirectie zou veel ad hoc besluiten nemen waarbij financiële motieven leidend lijken te zijn. Een inhoudelijk gesprek over onderwijs en de voorwaarden die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen realiseren, wordt gemist. Collega’s hebben bij ons aangegeven dat ze hun zorg collectief willen verwoorden teneinde het tij te keren.”