20 juli 2020

Leden stemmen tegen Cito eindbod

Leden van CNV Onderwijs werkzaam bij Cito konden tot 7 juli hun stem uitbrengen over het eindbod dat hun werkgever heeft gedaan. Uit de resultaten bleek dat 67% van de CNV Onderwijsleden tegen het eindbod heeft gestemd. Ook bij de andere bonden was er onvoldoende draagvlak.

Dit betekent dat het voorgelegde eindbod van de baan is. CNV Onderwijs heeft samen met andere bonden Cito hiervan op de hoogte gesteld. Werkgever en bonden beraden zich momenteel op het vervolg. Voorlopig blijft de cao (2018-2019) van kracht.

Lees ook: Eindbod werkgever Cito