15 juni 2019

Leden CNV zeggen ‘ja’ tegen pensioenakkoord

Meerderheid stemt voor akkoord
Tot afgelopen middernacht konden de leden van het CNV stemmen voor of tegen het pensioenakkoord. Dat hebben jullie in grote getale gedaan. In totaal hebben van de leden van alle CNV-bonden tezamen meer dan 43.000 leden (17%) hun stem uitgebracht. Veel dank daarvoor.

Wij zijn blij te kunnen melden dat het overgrote deel van de uitgebrachte stemmen (79%) vóór het akkoord is. Op basis daarvan heeft het Algemeen Bestuur van het CNV het besluit genomen om in te stemmen met het akkoord.

We willen benadrukken dat we ook duidelijk de stem hebben gehoord van degenen onder jullie die ‘nee’ hebben gestemd. We nemen jullie zorgen serieus en zullen dit signaal meenemen in de verdere uitwerking van dit akkoord; in de stuurgroep, maar ook aan de diverse (cao-)onderhandelingstafels waar de uitwerking van het akkoord terug zal komen.

Waarom is het CNV vóór dit pensioenakkoord?
Het CNV is positief over dit akkoord, omdat het betere afspraken bevat dan in november vorig jaar en ons pensioenstelsel toekomstbestendig maakt.

-Pensioenfondsen kunnen met dit pensioenakkoord eerder indexeren.
-Het nieuwe pensioenstelsel maakt het nog steeds mogelijk collectief risico’s met elkaar te delen.
-De dreiging van kortingen op de pensioenuitkering is verminderd.
-Jongeren bouwen straks meer pensioen op. Werknemers ouder dan 35 jaar moeten dan wel worden gecompenseerd in pensioenopbouw, omdat zij straks minder opbouwen. Die compensatie moet zijn geregeld voordat het afschaffen van de doorsnee-opbouw in de wet komt.
-De AOW-leeftijd stijgt in 2020 en 2021 niet en daarna minder snel. Dat is goed voor alle werknemers.
-Werkgevers en vakbonden kunnen makkelijker afspraken in de cao maken dat een werkgever meebetaalt aan een regeling voor werknemers om eerder te stoppen met werken.
-ZZP-ers krijgen meer mogelijkheden voor vrijwillige pensioenopbouw en er komt een wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers.

In deze complexe onderhandelingen is dit voor CNV het maximaal haalbare resultaat. Daarom hebben we het pensioenakkoord ook met een positief stemadvies voorgelegd.

Hoe nu verder?
Nadat alle partijen hebben ingestemd met het akkoord, zal er begonnen worden met de uitwerking. Zo zal minister Koolmees nog voor de zomer gaan regelen dat de AOW-leeftijd de komende twee jaar wordt bevroren en daarna minder snel zal stijgen. De rest van het akkoord wordt daarna uitgewerkt. Het CNV gaat daarvoor deelnemen in een stuurgroep. Dat zal ongetwijfeld nog spannend worden. Maar voor het CNV is het glashelder dat het nieuwe pensioenstelsel moet kloppen vóórdat de nieuwe wetgeving hierover naar de Tweede Kamer gaat. En dat hebben we in dit akkoord ook afgesproken. Houd de komende tijd vooral de site van jouw CNV-bond in de gaten voor het laatste nieuws over dit onderwerp.

Dank voor je betrokkenheid!
Voor nu wil het CNV je bedanken voor je stem en betrokkenheid. En ook voor alle kritische vragen die we de afgelopen weken van onze leden hebben ontvangen. Die vragen houden ons scherp en zorgen ervoor dat het eindresultaat beter wordt. Want uiteindelijk staat jouw belang voorop. Hartelijk dank ook voor de inzet bij de acties van de afgelopen periode. Zonder de steun en het harde werk van onze leden, hadden we dit resultaat nooit kunnen bereiken.