21 april 2020

Leden CNV Onderwijs akkoord met nieuwe cao voortgezet onderwijs

CNV Onderwijs heeft het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs (VO) voorgelegd aan haar leden. Een overgrote meerderheid heeft ingestemd met dit akkoord.

Volgens het akkoord worden de salarissen en salarisschalen per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%, de eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,6 procent tot 8 procent. In juni ontvangen fulltimers nog een eenmalig uitkering van €750,- bruto. Het akkoord heeft een looptijd tot 1 januari 2021.  Nadat de leden van de VO-Raad ook hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord is er sprake van een definitief akkoord.