4 april 2017

Leden akkoord met cao-hbo

De leden van CNV Onderwijs hebben ingestemd met het principeakkoord cao-hbo. Ook de achterban van de andere vakbonden en de werkgevers zijn akkoord. Daarmee is verlenging van de cao een feit. De cao-hbo loopt tot april 2018. In de cao staan afspraken over loon, waaronder een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (naar rato betrekkingsomvang) in november 2017. Verder staan er afspraken in over sociale zekerheid en de bovenwettelijke werkloosheidsregeling en een aantal technische wijzigingen. De volledige tekst van het principeakkoord vind je hier.