17 januari 2012

Laatste kans op 500 euro extra voor scholing!

Bijna twee jaar geleden lanceerde Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo, de actie Bloei op met 500 POP. Beoogd werd scholing en het belang van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) onder de aandacht te brengen van het hbo-personeel. Het budget wordt over de hogescholen naar rato verdeeld.

Met deze regeling kunnen medewerkers een bijdrage van maximaal 500 euro aanvragen voor een activiteit uit hun Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het moet gaan om een activiteit die nog niet gestart is, en er moet een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,2 fte zijn.

Op www.500pop.nl kan iedereen kijken of hij/zij aan de voorwaarden voldoet en een aanvraag indienen. Daartoe doorloop je de volgende stappen:
1: Benoem een activiteit uit de POP, waarvoor je de 500 euro (maximaal) wilt     gebruiken.
2: Check het budget op jouw hogeschool.
3: Vul het aanvraagformulier in.
4: Print het aanvraagformulier, onderteken het en laat het ook ondertekenen door jouw leidinggevende. Daarmee verklaart hij/zij dat de aangevraagde activiteit een onderdeel is van je POP.
5: Stuur het formulier met een kopie van je identiteitsbewijs en arbeidsovereenkomst naar Zestor.

Binnen twee weken ontvangt je een bericht van Zestor over de toekenning. Wat we nu weten is dat de aanvragen op een aantal instellingen achterblijven. Dus hier is de kans het grootst. De kans op toekenning is groot, omdat ons is gebleken dat het beschikbare budget bij lange na niet is gebruikt. Het gaat dan met name om de volgende hogescholen:
– Hogeschool Stoas
– Design Academy Eindhoven
– Hogeschool Zeeland
– Hogeschool Rotterdam
– Hogeschool Saxion
– Hogeschool Inholland
– Hogeschool van Amsterdam.

Let wel: ook op niet-genoemde hogescholen kan er sprake zijn van onderbesteding en is er nog budget! Wel snel reageren, want de regeling loopt tot 31 maart 2012 en na die datum stopt de actie.