11 april 2018

De kwaliteit van het onderwijs daalt: CNV Onderwijs bezorgd over conclusies Onderwijsinspectie

‘Het raakt mij en dit is pijnlijk. Dagelijks wordt keihard gewerkt met dit als resultaat’, reageert Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs op de jaarlijkse rapportage van de Onderwijsinspectie, de Staat van het Onderwijs. ‘Al jaren roepen wij dat er sprake is van overladenheid. Fijn dat dat nu aangetoond is. Het onderwijs kan niet alle maatschappelijke problemen oppakken. Schoolleiders en teams zijn aan zet. Zij kunnen de kwaliteit definiëren, de ruimte benutten die er ligt en daarmee regie en verantwoordelijkheid pakken. Als vakbond gaan we hier gezamenlijk de schouders onder zetten. Leraren, schoolleiders, ondersteuners en besturen gaan we versterken en verbinden.’

Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat op scholen die veel actieve en effectieve zorg besteden aan kwaliteit, leraren met meer plezier werken in professionele teams aan kwaliteitsverbetering. Gestimuleerd door een goede schoolleider of opleidingsdirecteur. Daarom is het van belang dat er voldoende schoolleiders zijn. Leerlingen en studenten profiteren hier uiteindelijk van.

De inspectie constateert echter ook dat onderwijs innovatie, kennis, kunde en tijd vraagt. Dit wordt momenteel belemmerd door uitval en onvervulde vacatures. Dit verhoogt de werkdruk. Pas als er voldoende personeel is, is er ruimte voor vernieuwing. Dus de aanpak van het lerarentekort moet hoogste prioriteit krijgen.

Verder is het volgens CNV Onderwijs van groot belang dat er nu ook zicht komt op het tekort aan schoolleiders. Het gebeurt steeds vaker dat schoolleiders op meerdere locaties leidinggeven, de zogenaamde meerschoolse schoolleiders. Leiderschap op locatie wordt daarmee minder vanzelfsprekend.

Schueler: ‘In bijna het hele onderwijs is momenteel sprake van een personeelstekort. Willen we de kwaliteit van het onderwijs van vandaag en morgen garanderen, dan moeten we hier nu iets aan doen. En daar hoort ook een eerlijk salaris bij.’