9 januari 2018

Korten op bovenwettelijke uitkeringen onbespreekbaar

Het is niet óf een eerlijk loon óf een solide sociaal vangnet. Beiden zijn belangrijk en voor beiden moet geld worden vrijgemaakt. Dit vindt CNV Onderwijs in een reactie op het verhaal in dagblad Trouw dat loon in het primair onderwijs alleen omhoog zou kunnen als er gekort wordt op de bovenwettelijke uitkering. Een uitruil is voor CNV Onderwijs geen optie: het korten van bestaande uitkeringen is niet bespreekbaar. Het is ook niet conform eerdere uitspraken van minister Slob eind november in Schooljournaal: ‘Het kabinet wil dat de sector de bovenwettelijke regelingen versobert en stelt dat geld dan beschikbaar bovenop de 270 miljoen die al is toegezegd.’ Op de vraag Was die afschaffing van bovenwettelijke regelingen zelfs niet een voorwaarde voor het ontvangen die 270 miljoen? antwoordt hij: ‘Nee, ik ga sociale partners geen mens op de keel zetten. Zo werken we niet.’ CNV Onderwijs wijst er op dat leraren die gebruik maken van deze uitkeringen hier vaak in terecht gekomen zijn door de torenhoge werkdruk. Het aantal burn-outs is nergens zo hoog als in het onderwijs.