2 december 2010

Klas uitsturen meest gebruikte straf

Leerlingen, belonen en straffen: ze gaan hand in hand met elkaar. Dagblad Trouw deed in samenwerking met CNV Onderwijs onderzoek naar straf in het voortgezet onderwijs. De klas uit sturen is het ‘populairst’: tweederde van de ruim 3.000 ondervraagde leraren gaf toe dit regelmatig te doen. Maar veel docenten betwijfelen of deze straf wel werkt. ‘Leerlingen zijn alle soorten straffen al gewend. Niets werkt nog’, aldus een leraar. Bijna een derde van de ondervraagden moet telkens in dezelfde klas optreden.
Naast een leerling de klas uitsturen is nablijven de meest gebruikte straf. De voornaamste reden om straf op te leggen is brutaliteit en overtreding van normen. Vooral starters in het onderwijs delen vaak straf uit. Zo’n 80 procent van de beginnende leraren stuurt wel eens een leerling de klas uit, tegen 60 procent van de docenten die langer dan twintig jaar onderwijservaring hebben. Eén op de vijf oudere leraren vindt zelfs dat een goede docent nooit hoeft te straffen.

Hoewel 42 procent van de docenten een één-lijn-politiek in de school bepleit, hecht 58 procent toch aan een zekere autonomie bij het bepalen van de straf. Een opmerkelijk gegeven, want ruim driekwart van de ondervraagden meent dat straffen effectiever is als leraren één lijn trekken. Nu is het nog zo dat slechts een kwart van de ondervraagden aangeeft dat hun school een beleid heeft als het op straffen aankomt.

CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog constateert een spanning tussen enerzijds de behoefte aan heldere afspraken binnen een school en de wens ook de eigen professionaliteit een rol te laten spelen. ‘Elke leraar heeft zijn eigen manier van lesgeven. De een gelooft heilig in strafregels, terwijl de andere deze juist verafschuwt. CNV Onderwijs is tegen nieuwe regels waarin deze zaken tot in detail worden vastgelegd, want de regeldruk in het onderwijs is al redelijk hoog. Wel stel ik voor dat beginnende leraren, die tamelijk meer moeite hebben met het fenomeen straffen, in een teamvergadering of training het onderwerp bespreekbaar maken.’
LJ
Artikel Schooljournaal
Enquete uitslag Trouw en CNV Onderwijs

Interview Michel Rog
vrijdag 3 december, 12 uur.