7 maart 2018

Alle kinderen mee op schoolreisje

‘Gelukkig hebben wij nog nooit meegemaakt dat een kind niet op schoolreisje kon, omdat ouders geen ouderbijdrage kunnen betalen’, zegt Bart Audenaerd, leerkracht op een basisschool. Lerares Arianne van Os bevestigt dat. Minister Slob van Onderwijs zegt vandaag bij de NOS dat er nog altijd leerlingen worden uitgesloten van sportdag of schoolreisje omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

Schaamte ouders
Audenaerd merkt dat ouders het lastig vinden om aan te geven dat ze een ouderbijdrage niet kunnen betalen: ‘Ze schamen zich er voor, maar het is belangrijk dat ze er wel melding van maken bij school. Veel scholen hebben hier namelijk afspraken over gemaakt met gemeenten, die in zo’n geval bijspringen.’ Beide leerkrachten vinden dat belangrijk dat deze afspraken er zijn, in het belang van de leerlingen. ‘Maar’, zegt Van Os: ‘Dat is echt voor de mensen die het niet kunnen opbrengen. Het mag geen vrijbrief zijn voor de andere ouders, om dan ook maar niets te betalen.’

Feestje voor alle leerlingen
Onderwijsminister Slob wil dat organisaties voor basis- en voortgezet onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad, afspraken maken om te voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen. Lukt dat niet, dan wil hij de wet aanscherpen. Audenaerd: ‘Afspraken over financiële ondersteuning vanuit de gemeente maken de ouders nu via de leraar en de schoolleiding. Dat gaat prima en medeleerlingen merken hier niets van.’ Als het in sommige gemeenten niet goed is geregeld, kunnen landelijke afspraken een toevoeging zijn. Van Os: ‘Maak er duidelijke afspraken over, want een schoolreisje moet een feestje zijn voor alle leerlingen.’