6 maart 2020

Kamer wil haast maken met gespecialiseerde pabo en gelijke beloning lio’ers

De Tweede Kamer heeft dinsdag verschillende moties aangenomen over werken in het onderwijs. Het gaat onder meer om vernieuwingen in lerarenopleidingen en passende beloning voor lio’ers. CNV Onderwijs is blij dat, nadat de bond zich al eerder hard maakte voor deze onderwerpen, nu ook de Tweede Kamer de urgentie inziet.

Een van de aangenomen moties gaat over de pabostudenten. Zij kunnen momenteel worden aangesteld op een school als “lio als werknemer”, maar ook als “lio als stagiair”. Er is verschil in benaming én beloning, maar niet in werkzaamheden. Dat moet veranderen, vindt de Kamer. Met het bestaande lerarentekort is het immers zaak alle zeilen bij te zetten. De Kamer wil dat alle lio’ers een passende vergoeding ontvangen.

Daarnaast wordt de afspraak uit het regeerakkoord, dat studenten naast de huidige pabo, ook kunnen kiezen voor een gespecialiseerde pabo (gericht op het jongere en oudere kind), geconcretiseerd. De Kamer wil al komende zomer starten met een experiment met de gespecialiseerde pabo. Daarbij horen dus ook aangepaste toelatingseisen en bevoegdheden. Vanaf collegejaar 2021-2022 zou het dan mogelijk moeten zijn om de aanpaste opleiding aan alle pabo-instellingen aan te kunnen bieden. CNV Onderwijs maakt zich al sinds 2016 sterk voor differentiatie in de opleidingen, zeker omdat het onderwijs aan bijvoorbeeld jonge kinderen, vraagt om specifieke kennis.

Ook wil de Kamer maatregelen die de lerarenopleidingen aantrekkelijker maken, zoals meer herkansingsmomenten, het beter toespitsen van de opleiding voor zijinstromers op eerdere werkervaring, en het beter ondersteunen van startende leraren. CNV Onderwijs vindt het cruciaal dat opleidingen snel flexibeler worden om het voor mensen gemakkelijker te maken om naast hun baan de pabo te doen. De Marnix Academie in Utrecht is daarvan een goed voorbeeld. Zij hebben een goed functionerende verkorte deeltijdopleiding met maatwerk voor studenten.

Ook is de bond blij dat de Kamer een oproep doet om te onderzoeken of het door CNV geïnitieerde project Sterk in je Werk ook kan worden opgezet voor onderwijspersoneel.  Dit initiatief, dat al enkele jaren succesvol is in de zorg, heeft tot doel nieuwe werknemers naar de sector te trekken, maar ook bestaand personeel te behouden, door bijvoorbeeld loopbaancoaching. De motie om ook de mogelijkheden hiervan voor het onderwijs te onderzoeken, werd door de Kamer aangenomen.

CNV Onderwijs houdt de ontwikkelingen rond de aangenomen moties nauwlettend in de gaten. Via de website en onze nieuwsbrieven blijf je altijd op de hoogte van het nieuws over jouw vak.