6 september 2018

Kabinet trekt omstreden maatregel voor arbeidsgehandicapten in

Het kabinet heeft bekendgemaakt het omstreden plan van loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking in te trekken. Het CNV heeft zich direct bij uitkomst tegen de maatregelen gekeerd en stelde samen met een brede coalitie van partijen en initiatieven (WijStaanOp, FNV, VCP , (I)ederin , Cedris en de LCR) alles in het werk om de plannen van tafel te krijgen.

CNV-voorzitter Maurice Limmen: ‘Heel goed nieuws. Complimenten aan al die mensen die hier tegen in het verweer zijn gekomen. Fatsoen heeft gewonnen. Laten we nu doorpakken om nog veel meer mensen met een arbeidsbeperking – waaronder ook veel jongeren – aan de slag te krijgen. Want daar gaat het natuurlijk om. Juist ook deze mensen gewoon aan de slag als volwaardig werknemer. In deze tijden van economische voorspoed is er geen enkel excuus meer voor werkgevers om dat niet te doen.’

Het kabinet stelde voor om de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie. Die maatregel zou ervoor zorgen dat een grote groep mensen onder het wettelijk minimum ging verdienen. Het plan is nu van tafel.