6 mei 2020

Kabinet geeft weer meer ruimte voor onderwijs

Premier Rutte bevestigde vanavond op een persconferentie dat, als het coronavirus onder controle blijft, scholen in het voortgezet onderwijs per 1 juni de deuren kunnen openen.

Vakbonden en werkgevers leggen op dit moment de laatste hand aan een protocol waarin richtlijnen staan over hoe middelbare scholen dit op een verantwoorde en veilige manier kunnen doen. Ook gaf de premier aan dat vanaf 15 juni weer ruimte is voor praktijkonderwijs en examens in het mbo. Over een verdere opening van het mbo en ook van het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs vindt de komende tijd nog overleg plaats.

De scholen in het primair onderwijs zijn intussen al ver in hun voorbereidingen om per 11 mei de deuren weer te openen, waarvoor het kabinet eerder al toestemming gaf.

CNV Onderwijs voorzitter Jan de Vries: ‘Het is goed om te horen dat er weer meer ruimte ontstaat voor het onderwijs. Dat is positief voor alle leerlingen en studenten en in het bijzonder voor de jongeren in een kwetsbare situatie. De beslissing om schooldeuren weer te openen ligt uiteraard bij het kabinet. Het is mooi, maar we zien natuurlijk ook dat er zorgen zijn. Wij werken daarom samen met de andere vakbonden en werkgeversorganisaties in het onderwijs aan duidelijke richtlijnen zodat scholen hier zelf op een goede en veilige manier invulling aan kunnen geven. Van niemand kan het onmogelijke worden gevraagd.’